Straipsniai

CIS programa

Statybų pramonės programa (angl. Construction Industry Scheme – CIS) yra mokestinė sistema, pagal kurią statybos rangovas išskaičiuoja dalį pinigų, priklausančių jų subrangovui, tada išskaitytoji suma pervedama tiesiogiai mokesčių inspekcijai (angl. HMRC) ir įskaičiuojama į subrangovo mokesčius ir socialinį draudimą, tokiu būdu mokesčius faktiškai sumokant iš anksto. Tiksli išskaičiuotoji dalis priklauso nuo to, ar atitinkamas subrangovas yra užsiregistravęs dalyvauti CIS programoje. Jei subrangovas nėra užsiregistravęs, paprastai atskaitoma 30%. Jei jis būna užsiregistravęs, tada išskaita paprastai būna 20%. Bet kuriuo atveju, finansinių metų pabaigoje, pradžioje išskaičiuota mokesčio suma paprastai bus didesnė, nei iš tikrųjų reikėjo sumokėti vien jau todėl, kad į šią sumą nebus įtraukta asmeninė mokesčių lengvata, kuri priklauso kiekvienam JK mokesčių mokėtojui. Taigi, daugeliui statybos pramonės subrangovų dėl šios permokos bus grąžinami mokesčiai.

Ką galiu pateikti savo CIS mokesčių deklaracijoje?

Savo CIS mokesčių deklaracijoje galite pateikti bet kokias su darbu susijusias išlaidas, kurioms, HMRC nuomone, yra taikoma mokesčių lengvata. Jei, būdamas statybininku CIS programoje, mokate už kažką, ką naudojate tik darbui, tuomet, paprastai, turite teisę gauti mokesčio lengvatą.

Mokesčių inspekcija turi labai išsamias taisykles, apimančias visas situacijas, įskaitant subrangovus, kurie dalyvauja statybų pramonės programoje.

Kokia mano pajamų dalis yra apmokestinama?

Jūs mokėsite mokesčius tik nuo savo pelno, kuris apskaičiuojamas pagal šią lygtį:

Pajamos – išlaidos = pelnas.

Kuo daugiau teisėtų išlaidų deklaruosite, tuo jūsų mokesčiai bus mažesni.

Ar yra su darbu susijusių išlaidų, už kurias negaliu prašyti mokesčių lengvatos?

Galite prašyti lengvatos tik už tuos dalykus, kurie yra visiškai ir vien tiktai verslo išlaidos. Jūs negalite prašyti lengvatos už dalykus, skirtus asmeniniam naudojimui, arba didesnės vertės dalykus, kurie priskiriami prie kapitalo. Kapitalo lengvatos prašymą galite pateikti kaip atskirą mokesčių deklaracijos dalį. Įsivaizduojamų išlaidų prirašymas kelias į labai dideles baudas.

Kokios išlaidos yra leidžiamos?

 • Išlaidos darbuotojams: darbdavio socialinio draudimo mokesčiai, subrangovų darbas, darbuotojų/personalo premijos, darbuotojų darbo užmokestis, pensijos, įdarbinimo agentūros mokesčiai.
 • Profesionalų samdos mokesčiai, tame tarpe: architektų, buhalterių, advokatų, matininkų.
 • Kelionės, apgyvendinimas ir maitinimas išvykus iš namų, bet kurios transporto rūšies bilietai (lėktuvas, autobusas, taksi, traukinys). Automobilio/mikroautobuso išlaidos, įskaitant: parkingą, degalus, pagalbos kelyje mokestį, remontą, aptarnavimą, draudimą, transporto priemonės registraciją.
 • Biuro/administracinės išlaidos, įskaitant raštinės reikmenis, pašto siuntas, biuro reikmenis, kompiuterių programinę įrangą, spausdinimą, telefoną, internetą, mobilųjį telefoną, faksą.
 • Profesinės sąjungos narystės mokesčiai, jūsų srities profesinių organizacijų ar žurnalų prenumeratos.
 • Finansinės išlaidos: draudimo polisas (tiesiogiai verslo), banko/verslo paskolos palūkanų mokėjimai, mokesčiai už kredito kortelę, banko mokesčiai ir overdraftas, lizingo ir pirkimo išsimokėtinai palūkanos, kiti finansiniai mokėjimai.
 • Nurašytos skolos, kurios yra įtrauktos į apyvartą ir nebus išieškotos.
 • Komunalinių paslaugų išlaidos už energiją, tarifus, nuomą, draudimą, apsaugą. Tai apima darbą namuose, kuomet yra išskirta atskira darbo vieta ir yra įmanoma pamatuoti, kokia apimtimi ir kiek laiko tai naudojama darbo tikslams.
 • Prekės ir žaliavos, gamybos išlaidos, skirtos perparduoti.
 • Reklama internete, nemokami pavyzdžiai, paštas, laikraščių/katalogų skelbimai.
 • Statybos subrangovų mokėjimai, neatskaičius mokesčių.
 • Verslo patalpų, įrangos, smulkių eksploatacinių medžiagų (kai kurios įrangos, įrankių) priežiūros išlaidos.

Kokie dalykai NĖRA leidžiamos išlaidos?

 • Išlaidos darbuotojams: jūsų atlyginimas/kiti mokėjimai, socialinis draudimas ar pensijos įmokos, visi mokėjimai už darbą, atliktą už jūsų verslo ribų.
 • Teisinės pagalbos mokesčiai už baudų, skirtų už neteisėtą elgesį/veiklą ar mokesčių neatitikimus, sutvarkymą.
 • Teisinės išlaidos perkant didelę įrangą ar turtą.
 • Bet kokios asmeninės kelionės, kelionė iš namų į vieną darbo vietą, pradinis transporto priemonių įsigijimas.
 • Biuro/administracinės išlaidos perkant naują įrangą (kompiuterį, telefoną ir pan.), asmeninio naudojimo procentas.
 • Profesinių narysčių mokesčiai: pinigai, skirti politinėms partijoms, labdaros organizacijoms ar klubams.
 • Finansinės išlaidos: faktinis paskolos/overdrafto/kito finansavimo grąžinimas, visos susigrąžintinos išlaidos, susijusios su draudimo išmokų situacijomis.
 • Blogos skolos, neįtrauktos į apyvartą, bet kokia skola, susijusi su ilgalaikiu turtu.
 • Pirminis verslo patalpų pirkimas, komunalinių paslaugų dalis, kurią galima priskirti asmeniniam naudojimui.
 • Verslo pramogos, pavyzdžiui, renginio vaišės, pramogos tiekėjams/klientams.
 • Prekių ir įrangos nusidėvėjimas, viskas, kas nupirkta asmeniniam naudojimui.
 • Įrangos vertės nusidėvėjimas, turto pardavimo nuostoliai.
 • Patalpų išplėtimo/pertvarkos priežiūra, bet kokio su verslu nesusijusio remonto darbai.
 • Įprasti drabužiai, net jei yra aprangos kodas, bet nedėvimos uniformos.
 • Nuomos ar hipotekos mokėjimai už jūsų būstą.
 • Kasdienis maistas ir gėrimas (nebent tenka dirbti toli nuo namų).

Ką reiškia dvejopa paskirtis?

Dvejopa paskirtis reiškia, kad kažkokį dalyką naudojate ir verslo, ir asmeniniam naudojimui. Tokiu atveju galite prašyti atitinkamos leistinų verslo išlaidų dalies lengvatos. Skirtingoms išlaidoms taikomas skirtingas išsamus reguliavimas. Padarę klaidą savo CIS mokesčių deklaracijoje, galite gauti baudą iš HMRC, todėl pateikite tik pagrįstą prašymą.

Kokių įrodymų reikia norint pagrįsti savo prašymą?

Skirtingoms darbinėms išlaidoms keliami skirtingi reikalavimai, susiję su patvirtinančiais įrodymais. Paprastai tai tik ta dokumentacija, kurią jūs tvarkote savo darbo dienos metu.

Galite saugoti tiek popierinius, tiek elektroninius įrašus, kurių atsarginės kopijos turi būti saugomos mažiausiai 6 metus. HMRC priima:

 • Sąskaitas-faktūras;
 • CIS pajamų ataskaitas;
 • Kelionių žurnalus;
 • Kasos knygas;
 • Banko išrašus;
 • Pirkimo čekius.

Kas atsitiks, jeigu deklaruosite netikras išlaidas?

Jei HMRC atliks jūsų veiklos tyrimą ir nustatys, kad aplaidžiai ar apgaulingai pateikėte prašymą dėl neteisingų ar melagingų išlaidų, jums gali būti skirta bauda.

Bauda būtų 100% nesumokėtų mokesčių ir palūkanos. Ši suma padidinama iki 200%, jei HMRC nusprendžia, kad tai – sukčiavimo atvejis.

Tikėtina, kad inspektorių sprendimo nepakeis tokie argumentai kaip „jūs darėte tik tai, ką buhalteris/kita trečioji šalis patarė/paskatino daryti“.

Blogiausiu atveju, HMRC gali inicijuoti mokesčių vengimo bylą, kurioje, nustačius kaltę, teismo sprendimu grėstų laisvės atėmimas iki septynerių metų ir (arba) neriboto dydžio bauda.

Norėdami išvengti didelių bausmių ir galimo įkalinimo, statybų rangovai turėtų gerai pagalvoti prieš deklaruodami melagingas išlaidas.

Kokias CIS mokesčių grąžinimo paslaugas jūs siūlote?

Mūsų CIS mokesčių deklaravimo ekspertų dėka jums nereikės vargti pačiam, o jūsų mokesčių lengvatos dydis bus maksimalus. Jums tereikia pateikti mums tam tikrą informaciją ir pasirašyti keletą formų. Tada jūsų vardu mes galime užpildyti CIS mokesčių deklaraciją ir net bendrauti su HMRC.

Mūsų CIS mokesčių grąžinimo paslauga yra puikus kainos ir kokybės santykis, mes taip pat palaikome išskirtinį klientų aptarnavimo lygį.

Galite pradėti iškart ir pasinaudoti mūsų mokesčių skaičiuokle arba užpildyti žemiau esančią formą, arba tiesiog eikite į kontaktų puslapį ir mes mielai jums padėsime.

Paraiškos forma. Norėdami inicijuoti procesą paslaugai kviečiame registruotis. Registruoti

Kiti straipsniai: