Straipsniai

Jungtinės Karalystės mokesčių sistemos vadovas

Sužinokite daugiau apie JK mokesčių sistemą, apskaičiuokite savąjį pajamų mokestį ir išsiaiškinkite, ar esate nuolatos JK gyvenantis ar užsienyje gyvenantis mokesčių mokėtojas.

Nors daugelis šaltinių JK mokesčių sistemą apibūdintų kaip sudėtingą – ją, be abejo, sudaro vienas didžiausių teisės aktų rinkinių pasaulyje – makroekonominiu požiūriu, tačiau daugeliui emigrantų britiškoji mokesčių sistema yra gana paprasta. Jei gyvenate ir dirbate JK arba išėjote į pensiją JK, dažniausiai mokėti vietinius mokesčius yra privalu. Tačiau, tai kas yra apmokestinama, priklauso nuo jūsų mokesčių mokėtojo gyvenamosios vietos statuso bei kitų individualių aplinkybių.

Šį išsamų JK mokesčių sistemos vadovą sudaro:

Didžiosios Britanijos mokesčių sistema

Pagrindiniai JK mokesčiai apima pajamų mokesčius, nekilnojamojo turto mokesčius, kapitalo prieaugio mokesčius, JK paveldėjimo mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (PVM). Daugelis jų yra progresiniai mokesčiai, tai reiškia, kad gaunantys didesnes pajamas moka aukštesniu tarifu.

Didžiosios Britanijos mokesčių sistema taikoma visoje Jungtinėje Karalystėje: Anglijoje, Škotijoje (nors ten yra tam tikrų specifinių skirtumų dėl kitokios Škotijos teisinės sistemos), Velse, Šiaurės Airijoje ir daugelyje mažesnių salų aplink D. Britanijos pakrantę. Be to, ji apima naftos platformas D. Britanijos teritoriniuose vandenyse, tačiau neįtraukia Normandijos salų ir Meno salos.

Vienas įdomus JK mokesčių sistemos aspektas yra tai, kad joje sutuoktiniai traktuojami kaip atskiri subjektai ir yra apmokestinami kaip paskiri asmenys, išskyrus nedidelę nuolaidą pajamų mokesčiams.

Norint mokėti mokesčius JK, jūs turite turėti nacionalinio draudimo numerį. Be to, jums gali tekti kreiptis Kvalifikuoto darbuotojo vizos (anksčiau vadinta 2-os kategorijos viza). Dabar, kai JK išstojo iš ES, tai galioja ir Europos ekonominės erdvės (EEE) piliečiams. Tačiau EEE piliečiai, kurie gyveno JK iki 2021 m. sausio 1 d., gali pasinaudoti nemokama Gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programa.

Federaliniai JK mokesčiai

JK mokesčiai gali apimti mokėjimus mažiausiai trims skirtingiems valdžios lygiams: centrinei vyriausybei (HMRC), decentralizuotoms administracijoms (ypač Škotijos) ir vietos valdžios institucijoms savivaldos mokesčių forma.

HMRC administruoja šiuos centrinius mokesčius:

 • Pajamų mokesčiai;
 • Pelno mokesčiai;
 • Kapitalo prieaugio mokesčiai;
 • Paveldėjimo mokesčiai;
 • Draudimo įmokų mokesčiai;
 • Žyminiai, žemės ir naftos pajamų mokesčiai;
 • Aplinkosaugos mokesčiai;
 • Klimato kaitos ir karjerų mokestis bei šiukšlių surinkimo mokesčiai;
 • Pridėtinės vertės mokesčiai (PVM);
 • Muito mokesčiai;
 • Akcizai.
Vietiniai mokesčiai

Vietos savivaldos yra atsakingos už savivaldybės mokesčių administravimą. Be to, jos gali rinkti tam tikrus kitus mokesčius ir rinkliavas, pavyzdžiui, mokesčius už automobilių stovėjimą gatvėje.

Mokesčiai už prekes ir paslaugas

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) JK taikomas beveik visoms prekėms ir paslaugoms. Jis taip pat gali būti taikomas prekėms, kurias vežate į JK iš užsienio, jeigu viršysite nustatytus kiekius. 2021 m. sausio mėn. įvestos naujos taisyklės nustato, kad jeigu importuojate arba užsisakote prekes internetu ne iš JK, o bendra pirkinio suma neviršija £ 135, PVM yra sumokamas įsigijimo metu.

Standartinis komercinio mokesčio (PVM) tarifas JK yra 20%, nors tam tikroms prekėms ir paslaugoms taikomi ir mažesni tarifai. PVM lengvatos taip pat taikomos tam tikroms prekėms, pavyzdžiui, ilgalaikėms medicinos reikmenų prekėms.

Dabartiniai JK komercinio mokesčio tarifai yra tokie:

Taikomas tarifasJK PVM tarifasKam taikomas šis tarifas  
Standartinis20%Daugumai prekių ir paslaugų
Sumažintas tarifas5 %Kai kurioms prekėms ir paslaugoms (pvz. vaikiška automobilinė kėdutė)
Nulinis tarifas0 %Nulinio PVM prekėms ir paslaugoms (pvz. maistas ir vaikiški drabužiai)

Ar galite susigrąžinti PVM?

Turistai ir besilankantys JK, savo viešnagės metu gali apsipirkti nemokėdami šio mokesčio (angl. tax-free). Jie turi teisę susigrąžinti visą PVM, sumokėtą už šalyje pirktas prekes, su sąlyga, kad išvykdami iš JK šias prekes jie pasiims su savimi.

Daugeliu atvejų, parduotuvė arba sumokėtus mokesčius grąžinanti įstaiga ima mokestį už tokį neapmokestinamą apsipirkimą. Šių mokesčių susigrąžinimo paraišką reikia pateikti iki trečio mėnesio, einančio po to mėnesio, per kurį įsigijote prekes, paskutinės dienos. Mokesčius gali atgauti tik turistai, lankytojai ir JK piliečiai, gyvenantys užsienyje mažiausiai 12 mėnesių.

Jeigu priklausote vienai iš šių kategorijų, turėkite galimybę tai įrodyti išvykdami iš JK – parduotuvėje ar muitinės pareigūnams parodydami pasą, vizą ar kitus dokumentus.

Prekės, kurių PVM yra negrąžinamas

Šiuo metu neapmokestinamas apsipirkimas ar PVM grąžinimas netaikomas:

 • Bet kurio tipo paslaugoms (pvz. viešbučio sąskaitoms);
 • Prekėms, kurias pilnai arba dalinai  panaudojote (pvz. kvepalai ar šokoladas);
 • Motorinėms transporto priemonėms ir valtims;
 • Prekėms, kurių vertė viršija £ 600 ir kurios bus eksportuojamos verslo tikslais;
 • Prekėms, kurios bus eksportuojamos kaip krovinys, ir prekėms, kurioms reikalinga eksporto licencija (išskyrus antikvarinius daiktus);
 • Palaidiems brangakmeniams ir tauriesiems metalams;
 • Prekėms, užsakytoms paštu, įskaitant pardavimą internetu.

Ne visi mažmenininkai siūlo galimybę apsipirkti be mokesčių. Jei norite susigrąžinti PVM, pirmiausia turėsite susirasti parduotuvę, kuri suteikia tokią galimybę ir paprašyti parduotuvėje PVM čekio arba PVM grąžinimo kvito, kurį turėsite pasirašyti pardavėjo akivaizdoje. Išvykdami pateikite šią formą kartu su pirkimo kvitais, bilietu, pasu ir įlaipinimo kortele specializuotose muitinės langeliuose – tokia galimybė yra daugumoje jūrų ir oro uostų.

Kai forma yra patvirtinama, galite ją įmesti į muitinės pašto dėžutę arba nunešti į PVM grąžinimo biurą ar agentūrą ir atgauti pinigus grynaisiais arba pavedimu į savo kredito kortelę.

Kas privalo mokėti mokesčius?

Bendrai paėmus, daugelis įvairių mokesčių, kuriuos turi mokėti JK gyventojas, išskyrus PVM, yra tam tikru būdu susieti su pajamų mokesčiu. Pagrindinė skaičiavimo formulė būtų tokia: reikia sudėti visas savo asmenines pajamas ir išmokas, atimti asmens mokestinę lengvatą (angl. personal allowance) ir nuo šio skirtumo sumokėti atitinkamą mokestį.

2021/2022 mokestiniais metais visiems asmenims leidžiama gauti £ 12 570 neapmokestinamų pajamų, taigi pajamos, nesiekiančios šio dydžio, yra neapmokestinamos. Pajamų mokesčio tarifai nustatomi kategorijomis, priklausomai nuo jūsų pajamų. Šios kategorijos arba ruožai reguliuoja ir kitus mokesčių tarifus, pvz. kapitalo prieaugio mokesčio.

Šalyje mokesčius moka maždaug 32 mln. asmenų.

Mokesčių tarifai yra vienodi visiems, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos statuso. Tačiau gyvenamosios vietos statusas lemia, kurie pajamų šaltiniai turi būti įtraukti į jūsų mokesčių deklaraciją. Asmuo, esantis JK gyvenantis mokesčių mokėtojas, moka mokesčius nuo visų savo pajamų bet kur pasaulyje, su tam tikromis išimtimis, siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo tam tikrose šalyse. Kita vertus, ne JK gyventojai moka tik už pajamas, uždirbtas šalyje.

JK nepripažįsta bendrų paraiškų: kiekvienas asmuo turi pateikti savo individualią mokesčių deklaraciją.

Yra keletas būdų nustatyti, ar jūs esate laikytinas JK gyvenančiu mokesčių mokėtoju.

Automatinis gyvenančiojo užsienyje testas

Automatinis gyvenančiojo užsienyje testas jus priskirs kategorijai asmenų, negyvenančių JK, jeigu yra tenkinama viena iš šių aplinkybių:

 • Jūs negyvenote JK trejus praėjusius mokestinius metus, o einamaisiais mokestiniais metais praleisite JK mažiau negu 46 dienas.
 • Jūs gyvenote JK vienerius ar daugiau iš praėjusių trejų mokestinių metų, o einamaisiais mokestiniais metais praleisite mažiau negu 16 dienų.
 • Einamaisiais mokestiniais metais jūs nuolat dirbate užsienyje ir tais metais praleidžiate JK mažiau nei 91 dieną, o JK dirbate ne ilgiau kaip 31 dieną.

Automatinis gyvenančiojo JK testas

Tokiu pat būdu jūs galite nustatyti, ar einamaisiais mokestiniais metais esate laikomas JK gyvenančiu mokesčių mokėtoju jeigu atitinkate vieną iš šių trijų automatinių JK gyventojo testų:

 • Jei per mokestinių metų laikotarpiu JK būnate mažiausiai 183 dienas.
 • Jūsų pagrindinė gyvenamoji vieta yra JK ir jūs čia turėjote būstą, jį nuomojotės arba tiesiog gyvenote mažiausiai 91 dieną, įskaitant 30 dienų einamaisiais mokestiniais metais.
 • JK dirbate visą darbo dieną bet kuriuo 365 dienų laikotarpiu be reikšmingos, 31 dienos ar ilgesnės, pertraukos. Aktualūs mokestiniai metai iš šio laikotarpio turi apimti ne mažiau kaip 274 darbo dienas.

Ryšių su JK testas

Jeigu jūs neatitinkate šių išvardintų sąlygų, jūsų ryšiai su JK gali padėti nustatyti jūsų gyvenamosios vietos  D. Britanijos mokesčių sistemos atžvilgiu statusą. Kuo daugiau ryšių turite su JK, tuo mažiau laiko galėsite praleisti šalyje netapdami JK gyvenančiu mokesčių mokėtoju; kuo mažiau ryšių turite – tuo daugiau laiko galėsite praleisti D. Britanijoje kol jums bus imtas taikyti gyvenančiojo JK statusas.

Jeigu esate šalyje nuo 16 iki 45 dienų ir turite bent keturis įrodomus ryšius, jūs galite būti laikomas JK gyvenančiu mokesčių mokėtoju. Reikalingų ryšių skaičius mažėja priklausomai nuo jūsų buvimo JK trukmės. Jie yra vertinami kaip pakankamų ryšių testo dalis ir apima šias sąlygas:

 • Šeima: sutuoktinis ir (arba) nepilnamečiai vaikai, gyvenantys JK;
 • Apgyvendinimas: galite nuolat gyventi 91 ar daugiau dienų (net jei ten praleisite tik vieną naktį);
 • Darbas: dirbate JK bent 40 dienų per metus;
 • Ilgalaikis lankymasis: JK praleidote 90 ar daugiau dienų per pastaruosius vienerius ar dvejus metus;
 • Jūsų mėgstama šalis: JK praleidžiate daugiau dienų nei bet kurioje kitoje šalyje.

Kas gali būti atleistas nuo mokesčių mokėjimo?

Yra keletas būdų, kaip galima pateikti prašymą atleisti nuo mokesčių. Pavyzdžiui, jei bent vienerius iš paskutinių trejų mokestinių metų buvote čia gyvenantis mokesčių mokėtojas, bet einamaisiais mokestiniais metais JK praleidote 16 ar mažiau dienų – jūs nebesate JK gyvenantis mokesčių mokėtojas. Tas pats pasakytina ir tuo atveju, jei paskutinius trejus metus nebuvote JK gyvenantis mokesčių mokėtojas ir JK praleidote mažiau nei 46 dienas. Jei dirbote visu etatu užsienyje, leistinas laikas negyventi JK prasiilgina iki 91 dienos.

Mokesčių mokėjimas dirbant pagal darbo sutartį

Daugumai žmonių kurie dirba pagal darbo sutartį, JK pajamų mokesčiai ir Nacionalinio draudimo įmokos (socialinio draudimo įmokos) automatiškai nuskaičiuojamos iš jų darbo užmokesčio. Jūsų darbdavys naudoja tiesioginio apmokėjimo (angl. PAYE arba Pay-as-You-Earn) sistemą, išskaičiuodamas visus būtinus mokesčius prieš išmokėdamas jums atlyginimą. Išeinantiems į pensiją JK gali tekti mokėti pajamų mokestį ir nuo savo pensijų.

Mokesčių sistema užsieniečiams

Bendrai paėmus, imigrantai privalo mokėti vienodus mokesčius vienodais tarifais kaip ir D. Britanijos piliečiai. Apmokestinami yra visų rūšių atlyginimai ir išmokos, pavyzdžiui, už mokslą mokykloje ir socialinė parama. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis darbdavio įmokos į užsienio pensijų fondą gali būti ir neapmokestinamos, o darbuotojo įmokos gali būti išskaičiuojamos iš mokėtinų mokesčių sumos.

JK yra pasirašiusi dvigubo apmokestinimo sutartis su daugiau nei 130 šalių ir tai yra vienas didžiausių tokių tinklų pasaulyje. Tarp šių šalių yra Australija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Rusija, Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emyratai ir JAV. Jeigu jūsų pajamos yra apmokestinamos toje šalyje, kurioje jūs gaunate atlyginimą, dažniausiai galite prašyti mokesčių lengvatos ir susigrąžinti dalį arba visus mokesčius. Tačiau jūsų prašymas grąžinti mokesčius priklausys nuo daugelio veiksnių, tame tarpe ir to, ar esate JK gyvenantis mokesčių mokėtojas, ar ne.

Apie 90 % užsienio pensijų arba anuitetų, mokamų JK gyventojams, tame tarpe ir HMRC neaprobuotos išmokos, pvz. išankstinės pensijų išmokos ar tam tikrų tipų vienkartinės išmokos, yra apmokestinamos JK. Tai reiškia, kad JK gyventojams mokamos pensijos apmokestinamos vienodai, nesvarbu, ar pensija mokama JK, ar užsienyje. Mūsų patarimas būtų pasikalbėti su savo pensijų fondo valdytojais dėl to, ar būsite apmokestinti.

JK ir automatiniai mainai informacija

JK yra prisijungusi prie Automatinių mainų informacija sistemos (angl. AEOI), leidžiančios keistis duomenimis apie finansines sąskaitas ir investicijas tarp įvairių šalių mokesčių institucijų. AEOI sistema bus aktuali jums, jeigu:

 • Atidarote arba jau turite JK banko ar kredito unijos (angl. building society) sąskaitą ir;
 • Jeigu įsigyjate arba jau valdote investicijas per draudimo ar investicinę bendrovę, esate patikėtinis, domitės tam tikromis fondų rūšimis arba gaunate kokias nors išmokas iš labdaros organizacijų.

Jeigu buvote atsidarę sąskaitą  iki 2016 m. sausio 1 d., sąskaitos valdytojas gali susisiekti su jumis, kad patvirtintų jūsų gyvenamosios vietos statusą. Jeigu nurodėte savo bankui užsienio korespondencijos adresą, taip pat galite tikėtis, kad su jumis bus susisiekta. Svarbu, kad atsakytumėte į visus savo banko ar kredito unijos pateiktus klausimus, nes kitaip jie gali pateikti neteisingą informaciją HMRC.

Remiantis AEOI susitarimu, HMRC dalijasi informacija su atitinkama mokesčių institucija šalyje, kurioje galite būti mokesčių mokėtojas. Jeigu esate JK mokesčių mokėtojas ir turite sąskaitą ne JK, HMRC vis tiek gaus informaciją iš kitos šalies mokesčių institucijos.

Mokesčiai laikinai dirbantiems JK (angl. STBV)

Kiekvienas asmuo, dirbantis JK trumpiau nei metus ir per atitinkamus mokestinius metus šalyje praleidžiantis mažiau nei 183 dienas, mokesčių tikslais bus traktuojamas kaip laikinai dirbantis. Jeigu buvo dirbama JK, tokie asmenys turi mokėti mokesčius nuo savo atlyginimo net jei darbdavys yra registruotas užsienyje. Tokiais atvejais dvigubo apmokestinimo sutartys gali kompensuoti visus mokėtinus mokesčius.

Mokesčiai nuolatinės gyvenamosios vietos JK neturintiems gyventojams

Kai kuriais atvejais, užsieniečiams gyvenantiems JK, bet turintiems nuolatinį būstą („buveinę“) už šalies ribų, galima nemokėti mokesčių JK nuo užsienyje gautų pajamų. Jūsų gyvenamoji vieta paprastai yra toji šalis, kurią jums gimus tėvai laikė savo nuolatiniais namais. Tačiau tai gali pasikeisti jeigu dabar gyvenate kitoje šalyje (pvz. JK) ir neketinate grįžti. Tokie nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys asmenys (angl. non-domiciled) paprastai neturi teisės gyventi JK neribotą laiką.

Nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys asmenys nemoka JK mokesčių nuo užsienio pajamų ar pelno, jei tokios pajamos yra mažesnės nei £ 2 000 per mokestinius metus ir jūs šių pinigų neįsivežate. Apie sumas, viršijančias £ 2 000  reikia pranešti HMRC mokesčių deklaravimo metu. Į JK studijuoti atvykstantiems studentams taikomos atskiros taisyklės.

Pajamų mokesčio tarifai

Tai, kiek mokesčių turite sumokėti, priklauso nuo jūsų konkrečios situacijos. Pajamų mokestis renkamas naudojant progresinius tarifus – aukštesnėms pajamų kategorijoms taikomi didesni pajamų mokesčio tarifai. Mokestis renkamas nuo visų pajamų, nuo viso uždarbio ir investicijų, atėmus atskaitymus ir neapmokestinamas lengvatas.

Dauguma žmonių turi teisę į asmens mokestinę lengvatą, už kurią mokesčių mokėti nereikia. Tai yra £ 12 570, 2021–2022 m. Pajamoms, viršijančioms £ 125 000, asmens mokestinė lengvata nėra taikoma.

2021–22 mokestiniai metai (2021 m. balandžio 6 d. – 2022 m. balandžio 5 d.)

Anglijos/Velso/Šiaurės Airijos mokesčių grupėApmokestinamos pajamosPajamų mokesčio tarifas  
Asmens mokestinė lengvataiki 12 570 GBP0 %
Bazinis tarifas12 571–50 270 GBP20 %
Aukštesnis tarifas50 271–150 000 GBP40 %
Papildomas tarifas150 001 GBP+ 45 %  
Škotijos mokestinė grupėApmokestinamos pajamosPajamų mokesčio tarifas  
Asmens mokestinė lengvata12 570 GBP0 %
Bazinis tarifasvirš 12 571 * – 14 667 GBP19 %
Škotijos bazinis tarifasvirš 14 667 – 25 296 GBP20 %
Vidutinė tarifo normavirš 25 296  – 43 662 GBP21 %
Aukštesnis tarifasvirš 43 662  – 150 000 GBP**41 %
Aukščiausias tarifasvirš 150 000 GBP**46 %  

* remiamasi prielaida, kad asmenys naudojasi standartine JK asmens mokestinė lengvata.

** uždirbantiems daugiau nei 100 000 GBP, asmens mokestinė lengvata bus sumažinta 1 svaru už kiekvienus 2 svarus, uždirbtus virš 100 000 GBP.

2020–21 mokestiniai metai (2020 m. balandžio 6 d. – 2021 m. balandžio 5 d.)

Anglijos/Velso/Šiaurės Airijos mokestinė grupėApmokestinamos pajamosPajamų mokesčio tarifas  
Asmens mokestinė lengvataiki 12 500 GBP0 %
Bazinis tarifas12 500 –50 000 GBP20 %
Aukštesnis tarifas50 001–150 000 GBP40 %
Papildomas tarifas150 001 GBP+ 45 %  
Škotijos mokestinė grupėApmokestinamos pajamosPajamų mokesčio tarifas  
Asmens mokestinė lengvata12 500 GBP0 %
Bazinis tarifasvirš 12 501 * – 14 585 GBP19 %
Škotijos bazinis tarifasvirš 14 586 – 25 158 GBP20 %
Vidutinė tarifo normavirš 25 159  – 43 430 GBP21 %
Aukštesnis tarifasvirš 43 431  – 150 000 GBP**41 %
Aukščiausias tarifasvirš 150 000 GBP**46 %

* remiamasi prielaida, kad asmenys naudojasi standartine JK asmens mokestine lengvata.

** uždirbantiems daugiau nei £ 100 000, asmens mokestinė lengvata bus sumažinta £ 1 už kiekvienus £ 2 , uždirbtus virš £ 100 000.

Lengvatos

JK gyventojai gauna mokestines lengvatas:

 • Taupymo palūkanoms;
 • Dividendams, jei turite įmonės akcijų;
 • Pirmiesiems £ 1 000 pajamų iš individualios veiklos (verslo lengvata);
 • Pirmiesiems £ 1 000 pajamų iš nuomojamo turto;
 • Santuokos lengvata, skirta sumažinti jūsų partnerio mokesčius, jeigu jūsų pajamos yra mažesnės už standartinę asmens mokestinę lengvatą.

Neapmokestinamosios pajamos

Šalyje egzistuoja keletas pajamų sričių, kurios yra neapmokestinamos. Nuo pajamų mokesčio atleisti yra:

 • Transporto išlaidos, susijusios su darbuotojo ir artimų šeimos narių perkėlimu komandiruočių JK pradžioje ir pabaigoje;
 • Laimėjimai iš lažybų, loterijų ar prizinių žaidimų;
 • Apdovanojimai už ilgametį darbą (su tam tikrais apribojimais);
 • Individualios taupomosios sąskaitos JK gyventojams iki 20 000 GBP ir pajamos, gautos iš lėšų, investuotų į tokias sąskaitas, pavyzdžiui, palūkanos ar dividendai;
 • Tam tikros pensijos, pavyzdžiui, mokamos karo veteranų našlėms ir išlaikytiniams, taip pat panašios pensijos, mokamos pagal užsienio šalies įstatymus;
 • Tam tikros socialinės apsaugos ir valstybės išmokos, įskaitant vaiko pinigus, paramą būstui, motinystės išmokos, nedarbo ir socialinės paramos išmokas bei priežiūros išmokos.
Kaip pateikti pajamų mokesčio deklaraciją

Mokestinių metų datos yra nuo vienų kalendorinių metų balandžio 6 d. iki kitų metų balandžio 5 d. Tai reiškia, kad einamieji mokestiniai metai žymimi 2021/2022 m.

Norėdami pateikti metinę pajamų deklaraciją, jūs turite turėti unikalų mokesčių mokėtojo (angl. UTR) numerį. Jį galima rasti ankstesnėse mokesčių deklaracijose ar kituose HMRC dokumentuose, taip pat HMRC svetainėje.

Gyventojai turi pranešti HMRC apie visus savo mokesčių mokėtojo statuso pasikeitimus iki spalio 5 d. po atitinkamų mokestinių metų pabaigos. JK mokesčių deklaracijų pateikimo terminai yra tokie:

 • Spalio 31 d. (kai pateikiama popierinė versija);
 • Sausio 31 d. (kai pateikiama internetu).
Baudos ir sankcijos

Už deklaracijas, pateiktas iki trijų mėnesių praėjus terminui, taikoma £ 100 bauda. Per ateinančius tris mėnesius gali būti taikoma £ 10 bauda per dieną. Jei deklaracija nepateikiama ilgiau, nei šešis mėnesius nuo nustatytos pateikimo datos, taikoma papildoma fiksuota bauda – £ 300 arba 5 % nuo apskaičiuotos mokestinės prievolės dydžio (atsižvelgiant į tai, kuri suma didesnė). Už deklaracijas, pateiktas praėjus 12 mėnesių po termino, taikomos papildomos baudos – kai kuriais atvejais iki 200 % nuo apskaičiuotos mokestinės prievolės.

Jei neturite visos JK mokesčių deklaracijai pateikti reikalingos informacijos, jūs galite pateikti preliminarius skaičius ir taip nepažeisti terminų. Turėdami visą informaciją, preliminarius skaičius galėsite pakeisti galutiniais.

Socialinio draudimo mokesčiai

Jeigu dirbate JK, ir jums, ir jūsų darbdaviui greičiausiai reikės mokėti socialinio draudimo įmokas (angl. NIC). Šios įmokos neturi „lubų“ ir jos negali būti įtraukiamos į kompensuojamų išlaidų sąrašą deklaruojant mokesčius.

Štai trumpas NIC taisyklių aprašymas (remiantis KPMG):

 • Pradinę 1 kategorijos NIC įmoką darbuotojas moka 12% nuo savo uždarbio, jeigu uždirbama tarp pirmosios ir antrosios kategorijų (t.y. £ 184 per savaitę ir £ 967 per savaitę), o vėliau – 2%.
 • Antrinę 1 kategorijos NIC įmoką moka darbdaviai – 13,8 % nuo darbo užmokesčio, viršijančio darbo užmokesčio slenkstį (£ 170 per savaitę 2021–2022 mokestiniais metais).
 • 1A kategorijos NIC įmoką (tokiu pat tarifu) darbdavys moka tik nuo kai kurių išmokų natūra, pvz., būsto nuomos, automobilio, mokyklos mokesčių ir pan. 1A kategorijos nacionalinio draudimo subjektas atitinka tuos pačius reikalavimus kaip ir pajamų mokesčių atveju.

Jei atvykstate dirbti į JK iš ES, Norvegijos ar Šveicarijos, vienu metu turėsite mokėti tik vienos šalies socialinės apsaugos sistemai. Greičiausiai tai bus JK. Tačiau, jeigu esate tik laikinas darbuotojas, jums gali būti taikoma išimtis.

Nuosavybės ir turto mokesčiai

Nuosavybės mokesčiai

Remiantis EBPO duomenimis, JK turi antrą pagal dydį nekilnojamojo turto mokesčių tarifą išsivysčiusiame pasaulyje po JAV. JK nekilnojamojo turto mokesčio pajamos sudaro daugiau nei vieną dešimtadalį visų mokesčių (apie 12,5 %), susijusių su turto naudojimu, perleidimu ir nuosavybės teise JK.

JK taiko dviejų formų nekilnojamojo turto mokestį. Jeigu JK perkate nekilnojamąjį turtą viršijantį tam tikrą ribą, tuomet turite sumokėti žyminį žemės mokestį (angl. SDLT). SDLT taikomas tik gyvenamajam būstui, kurio vertė didesnė negu £ 125 000, arba ne gyvenamojo būsto paskirties žemei ir nekilnojamajam turtui, nupirktam už daugiau nei £ 150 000.

Žyminis mokestis yra mokamas Anglijoje ir Šiaurės Airijoje; Škotija turi savo žemės ir pastatų sandorių mokestį, o Velsas taiko žemės sandorių mokestį. Visos šalys taip pat taiko papildomus mokesčius perkantiems investicinį nekilnojamąjį turtą ir antrąjį būstą.

Kaip ir pajamų mokestis, SDLT yra progresinio tarifo mokestis; galite pasinaudoti internetiniu skaičiuotuvu, kad pamatytumėte, kaip šis mokestis veikia. SDLT deklaraciją turite išsiųsti HMRC ir mokesčius sumokėti per 30 dienų nuo pardavimo sandorio pabaigos. Yra tam tikrų išimčių, kurios leidžia sumažinti nekilnojamojo turto mokestį, pavyzdžiui, jei perkate kelis nekilnojamojo turto objektus.

Kita nekilnojamojo turto mokesčio forma yra savivaldybės mokestis. Šis vietinis savivaldybės mokestis yra sugraduotas arba sugrupuotas panašiai kaip pajamų mokestis. Kiekviena savivaldybė kasmet įvertina savo jurisdikcijoje esantį turtą ir pagal nustatytą vertę koreguoja taikomus mokesčius. Savivaldybės mokesčio tarifas priklauso nuo daugelio sąlygų.

Iš nuomos gautų pajamų mokestis

Grynosios pajamos iš turto nuomos yra laikomos pajamomis tiek nuolatinių, tiek ir nenuolatinių gyventojų atžvilgiu. Atskiros taisyklės yra taikomos nuomojant vienvietį kambarį, nuomojant turtą atostogų tikslais ir jeigu esate užsienyje gyvenantis nuomojamo turto savininkas.

Grynosios pajamos yra bendrosios nuomos pajamos, atėmus leistinas išlaidas. Daugumoje atvejų, JK mokesčių sistema neleidžia daryti kapitalo išlaidų iš nuomos pajamų, įskaitant turto pirkimo ar remonto išlaidas, nusidėvėjimą ir kai kurias hipotekos palūkanas.

Mokestis nuo gautų dividendų

Jei turite įmonės akcijų JK, jums galite tekti mokėti mokestį nuo gautų dividendų. Jūs neprivalote mokėti dividendų mokesčio nuo pirmųjų £ 2 000, kuriuos gaunate einamaisiais mokestiniais metais.

Dividendų mokesčio tarifai yra šie:

Mokesčių kategorijaMokesčio nuo dividendų tarifai viršijus 2000 GBP
Bazinė norma7,5 %
Aukštesnis tarifas32,5 %
Papildomas tarifas38,1 %

Turto mokesčiai

Turto mokesčiai, tokie kaip kapitalo prieaugis ir paveldėjimo mokestis, 2019 m. sudarė apie 4% BVP ir palyginti menkai atsispindi D. Britanijos ekonomikoje lyginant su Prancūzija ir Ispanija.

Kapitalo prieaugio mokestis

Kapitalo prieaugio mokestis (angl. CGT) yra taikomas skirtumui tarp kelių skirtingų turto vienetų pardavimo ir pirkimo kainos. CGT mokestį mokate už pelną, kurį gaunate iš šio turto, o ne už visą jo pardavimo kainą. CGT gali tekti mokėti pardavus verslą, akcijas, palikimą ar turtą.

Apmokestinamas turtas yra:

 • Asmeninis turtas, kurio vertė yra £ 6 150 ar daugiau (išskyrus transporto priemones);
 • Nekilnojamas turtas, kuris nėra jūsų pagrindinis būstas;
 • Jūsų pagrindinis būstas, jeigu jį nuomojate, naudojate verslui arba jis yra labai didelis;
 • Akcijos, kurios nėra įtrauktos į ISA ar PEP;
 • Verslui priklausantis turtas;
 • Turtas kriptovaliutomis (tam tikrais atvejais).

CGT mokestis turi būti mokamas už visą JK turimą turtą, nesvarbu, ar esate nuolatinis gyventojas, ar ne. Tačiau, jei esate nuolatinis JK gyventojas, jums gali tekti mokėti CGT mokestį ir už turtą, kuris yra kitoje šalyje.

CGT yra mokamas tik už jūsų bendrą pelną, viršijantį neapmokestinamą minimumą (metinę asmens mokestinę lengvatą). 2021/2022 m. asmens mokestinė lengvata, kuriai netaikomas CGT mokestis yra:

 • £ 12 300;
 • £ 6 150 taupymo fondams.

Kaip apskaičiuoti kapitalo prieaugio mokesčius

CGT mokestis pridedamas prie kitų jūsų apmokestinamųjų pajamų. Bendra visų jūsų pajamų iš įvairių šaltinių suma lems, kuriai mokesčių grupei priklausysite einamaisiais mokestiniais metais:

 • Jeigu jūsų bendros apmokestinamos pajamos yra mažesnės negu £ 50 000, t. y. jūs vis dar patenkate į bazinę kategoriją, jūsų kapitalo prieaugio mokestinė norma yra 10 % daugumai apmokestinamo turto (išskyrus gyvenamosios paskirties turtą) ir 18 % jūsų gyvenamajam būstui.
 • Jeigu jūsų kapitalo prieaugis patektų į kitą, aukščiausią kategoriją, jūs mokėtumėte 20 % nuo didžiosios dalies apmokestinamo turto ir 28 % už savo gyvenamąjį būstą, bet tik už tą dalį kapitalo prieaugio, dėl kurio apmokestinamos pajamos patektų į šią kategoriją.
Paveldėjimo mokesčiai

Paveldėjimo mokestis yra vienkartinis mokestis, mokamas už mirusiojo asmens turto vertę jeigu ji viršija nustatytą dydį, kuris šiuo metu yra 325 000 GBP. Viršijus šį dydį, turtas yra apmokestinamas 40 proc. mokesčiu. Pavyzdžiui, jeigu jūsų turto vertė yra £ 500 000, paveldėjimo mokestis bus 40% nuo £ 175 000. Jeigu savo pagrindinį gyvenamąjį būstą perduodate tiesioginiam palikuoniui, tuomet taikomas papildomas £ 175 000 paveldimo turto mokesčio slenkstis. Tokiu būdu tiesioginiams palikuonims būna lengviau paveldėti šeimos namus.

Yra ir kitų būdų, kaip galima sumažinti paveldėjimo mokestį. Pavyzdžiui, jeigu daugiau negu 10 % savo turto grynosios vertės paliekate labdarai, mokestinė norma sumažėja iki 36 %. Be to, jei esate vedęs arba civilinėje partnerystėje, jūsų partneris gali paveldėti visą jūsų turtą, nemokant paveldėjimo mokesčio. Jeigu norėtumėte perduoti savo turtą prieš mirtį, galite jį padovanoti savo partneriui.

Įmonių mokesčiai ir PVM tarifai

JK veikiančios įmonės turi mokėti įmonių pelno mokestį nuo viso savo uždirbto pelno. 2021/2022 m. standartinis pelno mokesčio tarifas yra 19%. Mažesnis, 10% tarifas yra taikomas kai gautas pelnas gali būti priskirtas patentų naudojimui, taip pat, tam tikrais atvejais, yra taikomi ir specifiniai pelno mokesčiai.

Bendrai paėmus, šalyje veikiančios įmonės taip pat turi mokėti ir 20 proc. PVM, nors tam yra keletas išimčių. PVM deklaracijos turi būti teikiamos kas mėnesį arba kas tris mėnesius, priklausomai nuo įmonės dydžio.

Kita vertus, bendrovės, registruotos ne JK, pelno mokesčiu apmokestinamos tik nuo pelno, sukaupto ir susieto su prekyba per nuolatinę buveinę arba vystant veiklą JK. Tačiau nuo 2020 m. balandžio mėn. JK neregistruotos įmonės turi mokėti JK pelno mokestį (o ne pajamų mokestį) nuo pajamų, gautų iš JK turimo turto.

Savarankiškai (individuali veikla) dirbančių asmenų pajamų mokestis

Jeigu esate savarankiškai dirbantis, ribotos atsakomybės bendrovės savininkas, turėsite mokėti JK pelno mokesčius, tačiau kokie bus jūsų mokami mokesčiai, priklausys nuo to, ar esate laikomas nuolat JK gyvenančiu mokesčių mokėtoju, ar ne. Bendrai paėmus, tiek nuolat gyvenantiems, tiek negyvenantiems taikomi tie patys JK pelno mokesčio tarifai ir taisyklės: nuolatiniai gyventojai moka mokesčius nuo visų savo pajamų visame pasaulyje, o ne nuolat gyvenančiųjų yra apmokestinamos tik JK gaunamos pajamos.

Importo ir eksporto mokesčiai

Visoms prekėms, importuojamoms ne iš JK, yra taikomi tarifai ir muitai, išskyrus keletą išimčių.

Automobilių, kelių ir oro uosto mokesčiai

Jei vairuojate automobilį JK, turėsite mokėti automobilio ir kelių mokesčius, tame tarpe registruojant automobilį Vairuotojų ir transporto priemonių licencijavimo agentūroje (angl. DVLA). Mokama suma skiriasi priklausomai nuo transporto priemonės tipo, o JK automobilių ir kelių mokesčiai priklauso nuo tokių veiksnių kaip variklio dydis, naudojamų degalų tipas ir CO2 emisija. Peržiūrėkite JK automobilių ir kelių mokesčių tarifų lentelę, kurioje pamatysite, kad alternatyviais degalais varomų automobilių (TC59) mokesčių tarifai yra £ 10 mažesni nei benzininiams (TC48) ir dyzeliniams automobiliams (TC49).

Mokesčių grąžinimas

Jūs galite pretenduoti susigrąžinti D. Britanijos mokesčius (gauti mokestines nuolaidas) keliais atvejais, pavyzdžiui, jeigu dirbate ir iš jūsų darbo užmokesčio buvo išskaičiuota per daug mokesčių, jei nustojote dirbti, jei įsigijote pensijos ar anuiteto iki gyvos galvos planą, arba gyvenate vienoje šalyje ir gaunate pajamų kitoje. Be to, jei mokesčių deklaracijoje nurodėte asmenines išlaidas, taip pat galite susigrąžinti mokesčius.

Kai kurie P800 forma paskaičiuoti mokesčių dydžiai leidžia susigrąžinti mokesčius internetu (tik po to, kai jūsų mokesčiai bus paskaičiuoti, o tai vyksta nuo birželio iki spalio mėn.). Pateikę JK mokesčių grąžinimo paraišką, pinigus turėtumėte gauti per penkias–šešias savaites.

Profesionali konsultacija

Šiame straipsnyje apžvelgta medžiaga yra skirta tik, kaip bendro pobūdžio informacija ir neturėtų būti laikoma patarimu mokesčių klausimais. Konkrečiu atveju visada reikėtų pasikonsultuoti su specialistais. Aldus Ltd teikia buhalterinės apskaitos ir verslo paslaugas fiziniams, bei juridiniams asmenims nuo 2000 metų, todėl galime tinkamai atsakyti į Jums rūpimus klausimus.

Kiti straipsniai: