Straipsniai

Kokius mokesčius galiu susigrąžinti grįždamas į Lietuvą?

Kyla klausimas, kokius mokesčius galite susigrąžinti, jeigu nuspręsite grįžti į Lietuvą arba visam laikui išvykti iš Jungtinės Karalystės? Panagrinėkime, kokia šiuo metu tvarka galiojant ir ką jums reikėtų daryti.

Tad jeigu apsisprendėte išvykti iš Jungtinės Karalystės, pirma turite išsiaiškinti, ar nėra jokių pokyčių, susijusių su jūsų mokesčių mokėjimu, ir perspėti mokesčių inspekciją (angl. HM Revenue and Customs – HMRC).

Valstybinę mokesčių inspekciją jūs privalote informuoti, jei:

 • išvykstate iš JK gyventi ar dirbti į užsienį;
 • grįžtate gyventi į šalį, kurios pilietis esate, arba išvažiuojate gyventi ir dirbti į kitą užsienio šalį tam tikrą laikotarpį gyvenę ir dirbę JK.

Jeigu esate samdomas darbuotojas (employed) ir nusprendėte išvažiuoti dar nepasibaigus einamiesiems finansiniams metams, jums reikės užpildyti P85 formą „Leaving the UK – getting your tax right“ („Išvykstu iš JK – kaip susitvarkyti mokesčius“). Prie užpildytos formos būtinai turite pridėti P45 formą, kurią išduoda darbdavys, nutraukęs darbo santykius su darbuotoju. Būtina pridėti originalus, kopijos priimamos nebus.

Valstybinė mokesčių inspekcija (HMRC) peržiūrės jūsų pateiktą informaciją užpildytoje formoje ir praneš, ar turite teisę susigrąžinti mokesčius.

Pateikiame atsakymus į DUK šia tema:

Esu užregistruotas kaip „Self-employed“, bet veiklos nevykdžiau. Ar turiu apie tai pranešti?

Tokiu atveju privalote pateikti paskutinę metinę pajamų deklaraciją arba HM Revenue and Customs informuoti, kad veiklą nutraukėte. To neatlikus ir išvykus iš šalies bus skiriamos baudos. 

Kas gali susigrąžinti mokesčius nepasibaigus finansiniams metams?

Beveik kiekvienas asmuo, dirbęs ir mokėjęs pajamų mokestį (Income Tax) Jungtinėje Karalystėje ir nusprendęs išvykti iš šalies visam laikui ar laikinai, bet ne trumpiau nei vieneriems finansiniams metams.

Ar galiu susigrąžinti visus sumokėtus mokesčius?

Susigrąžinti, deja, bus galima tik permokėtus mokesčius. Tai priklausys nuo jūsų gautų pajamų sumos ir sumokėtų mokesčių. Jeigu jūsų uždirbtos pajamos neviršija neapmokestinamojo minimumo (2013–2014 finansiniais metais jis sudarė 9440 svarų, 2014–2015 finansiniais metais suma yra 10 000 svarų), o jūs vis tiek mokėjote pajamų mokestį, tai tuos pinigus galėsite susigrąžinti.

Ar galiu pats apskaičiuoti, kiek mokesčių susigrąžinčiau?

Išėjus iš darbo darbdavys jums turi išduoti P45 formą, kurioje nurodoma, kiek pajamų gavote ir kiek mokesčių buvo sumokėta. Tada galite pasinaudoti internetine tam skirta skaičiuokle arba kreiptis į specialistus, kurie padės jums apskaičiuoti grąžintinų mokesčių sumą.

Ar įmanoma susigrąžinti mokesčius už praėjusius finansinius metus?

Mokesčius susigrąžinti galima už paskutiniuosius keturis metus, jeigu turite atitinkamų finansinių metų P60 ir P45 formas.

Kada galima prašyti grąžinti permokėtus mokesčius?

Prašyti grąžinti permokėtus mokesčius ir pildyti P85 formą galėsite iškart po to, kai pasibaigs jūsų darbo santykiai  ir darbdavys jums išduos P45 formą.

Ar galiu susigrąžinti ir socialinio draudimo įmokas (National Insurance Contributions)?

Ne, socialinio draudimo įmokos yra negrąžinamos.

Kokius dokumentus reikėtų parsivežti grįžtant į Lietuvą?

Kažkokio vieno dokumentų, kuriuos reikėtų parsivežti iš užsienio, sąrašo nėra. Pretenduojantiems į socialines išmokas reikės specialių europinių formų (E104, U1, U2 ir pan.). Jeigu į išmokas nepretenduojate, o tik norėtumėte persikelti užsienyje įgytą darbo stažą, papildomų dokumentų nereikės, svarbiausia apie savo išvykimą informuoti tos ES šalies, kurioje dirbate, institucijas.

Tačiau visgi galime patarti parsivežti šiuos dokumentus:

 1. Dokumentus, susijusius su jūsų darbo laikotarpiais ir buvusiais darbo santykiais, t. y.:
 2. darbo sutartį(-is);
 3. algalapius arba pažymas apie uždirbtas pajamas;
 4. U1 formą (jeigu kreipsitės dėl nedarbo išmokų Lietuvoje);
 5. U2 formą (jeigu šiuo metu gaunate nedarbo išmoką kitoje ES šalyje ir norėtumėte ją perkelti į Lietuvą);
 6. P60 ir P45 formas (jeigu dirbote Jungtinėje Karalystėje arba Airijoje);
 7. pensininko(-ės) pažymėjimą, jeigu esate pensijoje.
 • Sumokėtų socialinio draudimo įmokų dokumentus, t. y.:
 • E104 formą;
 • socialinio draudimo pažymėjimą su numeriu;
 • išvykstant iš Jungtinės Karalystės patartina gauti išrašą apie Valstybinei mokesčių inspekcijai (HMRC) sumokėtus mokesčius (angl. Statement of National Insurance contributions).

Taip pat tam tikrais atvejais reikėtų turėti formas S1/E106 (jeigu planuojate gyventi Lietuvoje, tačiau dirbate ir/arba esate drausti kitoje ES šalyje) arba S2/E112 (jeigu grįžtumėte į Lietuvą planiniam gydymui).

Dokumentus, susijusius su vaikų ugdymu, užsienyje pabaigtas ugdymo programas ar jų dalį. 

Grįžus tik pasisvečiuoti, reikėtų su savimi turėti ir Europos sveikatos draudimo kortelę, jeigu prireiktų būtinosios medicinos pagalbos. Ši kortelė jums būtų nemokama.

Tarptautinį vairuotojo pažymėjimą, jeigu neturite lietuviško arba išduoto ES šalyje. 

Paraiškos forma. Norėdami inicijuoti procesą paslaugai kviečiame registruotis. Registruoti

Kiti straipsniai: